tisdag 21 april 2009

det lilla

Allt som är litet och stabilt kan föras samman och bilda något stort. Även om det låter som samma sak, så är det skillnad att säga att allt stort är uppbyggt av små enheter. Att lägga fokus på det lilla, eller det stora. Det är oftast det stora som är det viktiga. Vad dom små enheterna tillsammans kan bilda. Det stora, det synliga. Men med små stabila enheter är det stora inte så viktigt. Det blir något temporärt. Något som kan byggas och byggas om utefter behov. I staden måste dom små enheterna bli starkare, en stadsdel, ett kvarter, för att forma och omforma staden efter tycke och behov. En stark lokal marknad med lokala produkter gör en plats mindre sårbar i en tid av världslig oro. En avgränsad mindre enhet skapar känsla av samhörighet och blir lättare att påverka för den enskilda individen. En liten stark enhet behöver inte vara en motsats till samarbete. Tvärtom. Titta på cellen och orgnismen.

tisdag 14 april 2009

nature vs. city


nature taking over the city.

a lot more common... the city taking over nature. even the pigs are turning into some grayish half dead material, fed on garbage and dirty water. this is a hillside of lima, inhabited by some 20 000 people, no system for clean water or sewage.

the city is mirrored in the waste


a sleepy old fishing village on the coast of chiclayo. the streets are empty, the waste piled up in little hills around the city as if though it was a part of the natural landscape. like something between a thought and a feverdream.

fredag 3 april 2009

Obehagliga stadsstrukturer

Att ha med skatteverket att göra kan skapa en stark känsla av att vara med på film eller i en bok. Då tänker jag på filmer som Brazil och böcker som 1984. En struktur som passar i en dystopi nämligen. Administration som inte verkar ha någon mening. Administration och regler som skiftar beroende på vem man är, var man är, när man är och hur man är. En misstänksamhet och en känsla av att något vill gömmas bakom alla papper. Siffror, rutor och spalter. Ja, jag är faktiskt skraj att storebror kommer att bli arg nu när jag skrivit detta.

tisdag 31 mars 2009

Ecologi+urbanism+kurbitsistan = ecocurb?

Halva jordens befolkning bor i städer idag. Urbaniseringen ökar och snart kommer de flesta människor att vara stadsbor tror jag. Det ställer höga krav på smarta lösningar av kommunikation, infrastruktur, vatten, energi… och sociala idéeer! Den sociala dimensionen är viktig. Hur gör man något demokratiskt urbant?

En stad borde aldrig få vara färdig, då blir den osynlig, eller till och med död. Den måste befinna sig i ett ofärdigt tillstånd där människors längtan och handlande kan utmana den fysiska gestaltningen. En självorganiserande stad?

måndag 16 mars 2009